Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. poszukuje wykonawcy szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

https://lowes.lubuskie.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Zapytanie-ofertowe-szkolenie-autoprezentacja-1.pdf

Załączniki autoprezentacja

Dodaj komentarz