Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Realizator Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partner projektu  zaprasza Uczestników  do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 10-09-2019 r do 20-09-2019 r”.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Trwa konkurs na zimowiska

Masz pomysł na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży? Zgłoś go i weź udział w konkursie na 12-dniowy pobyt Twojej grupy w ośrodku naszej fundacji w Wiśle! 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z warunkami udziału w konkursie. 

Cel konkursu

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:  Czytaj dalej