Trwa konkurs na zimowiska

Masz pomysł na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży? Zgłoś go i weź udział w konkursie na 12-dniowy pobyt Twojej grupy w ośrodku naszej fundacji w Wiśle! 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z warunkami udziału w konkursie. 

Cel konkursu

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które: 

  • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
  • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
  • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  • promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Kierownika zimowiska zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 r.
  • od 27 stycznia do 07 lutego 2020 r. 
  • od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.

Pobyt w ramach programu „Turnusy Uśmiechu” odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci, które w latach 2017 – 2019 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz