PROJEKT – ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY

“Ścieżki współpracy” to międzynarodowy projekt realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mogą otrzymać dofinansowanie na rozszerzenie rezultatów i produktów tego projektu o komponent międzynarodowy. Celem projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest zachęcenie polskich projektodawców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, w efekcie której powstaną nowatorskie rozwiązania, które w lepszy, bardziej efektywny czy skuteczny sposób odpowiedzą na zdiagnozowane w projektach krajowych problemy. Na takie działania można otrzymać do 100 tysięcy złotych.

„Ścieżki współpracy” to ponadto różnorodne działania animacyjno-edukacyjne, których celem jest umożliwienie mniej doświadczonym podmiotom wzięcia udziału w organizowanych konkursach grantowych. Obok standardowej ścieżki aplikacji, tzn. złożenia klasycznego wniosku o dofinansowanie, Fundacja zaplanowała specjalny tryb naboru – ścieżkę II „INKUBATOR”, w której podmioty niemające doświadczenia we współpracy międzynarodowej składają uproszczony wniosek (tzw. „fiszkę”) i po pozytywnej ocenie ekspertów wchodzą w proces inkubacji. W jego trakcie  pod opieką tutora określają cele rozszerzenia projektu standardowego, poszukują partnera ponadnarodowego i finalnie składają w konkursie kompletny wniosek o grant ubiegając się o dotację na takich samych zasadach, jak uczestnicy ścieżki standardowej (ścieżka I „STANDARD”).

Więcej kliknij TUTAJ

Program wspierania projektów o tematyce STEM* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Eksperyment Wymiana

Program wspierania projektów o tematyce STEM* w międzynarodowej wymianie młodzieży

* cience, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka)

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STEM i międzynarodowe doświadczenia. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki.

Zajmują się Państwo STEM? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. Podczas Eksperymentu Wymiana młodzi ludzie z Polski i Niemiec, a czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na temat STEM?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania!  Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STEM-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, specjalistycznym laboratorium czy zakładzie pracy. Czytaj dalej