Program wspierania projektów o tematyce STEM* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Eksperyment Wymiana

Program wspierania projektów o tematyce STEM* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka)

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STEM i międzynarodowe doświadczenia. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki.

Zajmują się Państwo STEM? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. Podczas Eksperymentu Wymiana młodzi ludzie z Polski i Niemiec, a czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na temat STEM?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania!  Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STEM-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, specjalistycznym laboratorium czy zakładzie pracy.

Od projektu oczekujemy, by…:

  • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
  • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni,
  • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STEM,
  • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją zagadnienia,
  • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STEM, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
  • dał uczestnikom możliwość poznania się oraz czas na odkrywanie kraju partnera,
  • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz