Dofinansowanie do patriotycznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych

Dofinansowanie do patriotycznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych

Dofinansowanie do projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych). O dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi organizacje pozarządowe, czy Koła Gospodyń Wiejskich. Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I oraz Priorytet II).
W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych).
Priorytet II umożliwia finansowane dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych lub szkoleniowych mających na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2021

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://granty.pl/448241/?fbclid=IwAR2F9G7UmJNhCKTYXjKnDZAyq-xQ5K4Fs- oO7SDnCU2frif7A37HHkUO3no

Więcej informacji:
https://www.fundusz-patriotyczny.pl
https://granty.pl/448241/

Dodaj komentarz