Trzy sposoby na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w rzeczywistości pandemicznej

Trzy sposoby na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w rzeczywistości pandemicznej

Największe wyzwania stojące przed NGO z którymi mierzą się organizacje pozarządowe:
-problemy z pozyskiwaniem środków na bieżące funkcjonowanie.
-trudności w rekrutowaniu wolontariuszy.
-utrudniona pomoc podopiecznym.
Podpowiadamy 3 sposoby na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w rzeczywistości pandemicznej:
SPOSÓB 1: REORGANIZACJA, CZYLI IDZIE NOWE
Reorganizacja może polegać na zmianach kosmetycznych lub systemowych i zawsze powinna być dopasowana do potrzeb danej organizacji. Reformą niezbędną w obecnej rzeczywistości może być:
zmiana grupy docelowej,
zmiana profilu działalności.
Organizacja może albo zawiesić działalność i liczyć na nadejście „lepszych czasów”, albo się przeorganizować. Wybierając drugą opcję, może rozszerzyć grupę odbiorców o nauczycieli, a profil działalności o pomoc w obszarze nauki zdalnej.
SPOSÓB 2: RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Innym sposobem na przetrwanie organizacji jest poszukiwanie sojuszników i partnerów do wspólnej działalności (inne NGO, osoby i grupy prywatne, przedsiębiorcy, samorząd).
Wspólne działania pozwalają zwiększyć zasoby, zarówno materialne, jak i niematerialne, poszerzyć zasięg organizowanych akcji i je wypromować, wdrożyć systemową pomoc dla zróżnicowanych grup odbiorców lub niejednorodnych obszarów wsparcia.
SPOSÓB 3: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Sposobem na przetrwanie organizacji jest również otwarcie się na nowe technologie. Innowacje w tym obszarze można zacząć wprowadzać stopniowo, zaczynając od nowoczesnych sposobów na pozyskiwanie funduszy ‒ wykorzystując wpłatomaty charytatywne. Wpłatomaty charytatywne są na rynku polskim nowością. Wolnostojące urządzenia umożliwiające zbieranie datków bezobsługowo i bezgotówkowo, to alternatywa dla tradycyjnych zbiórek do puszek i uzupełnienie zbiórek online. Wpłatomaty są mobilne, można je ustawić tam, gdzie są darczyńcy. W obecnej sytuacji, wykorzystują je w siedzibach zaprzyjaźnionych firm i przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych.

więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/3-sposoby-na-funkcjonowanie-organizacji-pozarzadowych-w-rzeczywistosci-pandemicznej
Materiał powstał we współpracy z Fundacją „Pomóż Im”. Więcej o fundacji i jej podopiecznych na stronie organizacji https://pomozim.org.pl/.

Dodaj komentarz