Audycja. Radiowa Akademia Ekonomii – siódma część

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji p.n. Radiowa Akademia Ekonomii, będącej siódmą odsłoną cyklu audycji 
o przedsiębiorczości społecznej.

Gośćmi Krzysztofa Baługa byli byli Katarzyna Miczał – animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Sławomir Wojciechowski – lider Spółdzielni Socjalnej Art.Music. 

W cyklu audycji o przedsiębiorczości społecznej tworzonej przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie omawiane są cele i idee ekonomii społecznej, sposoby zakładania spółdzielni socjalnej, o ścieżkach w projekcie i przebytych szkoleniach w ramach projektu LOWES. Zapraszamy do wysłuchania audycji (play).

Dodaj komentarz