Dotacja. Ruszył Program „Senior+” edycja 2019r.

Szanowni Państwo. Ruszył Program „Senior+” na 2019r., co oznacza że Samorządy – od 26 listopada 2018 r. – mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie placówek „Senior+”.

Celem programu jest aktywizacja społeczna osób starszych. Dotacja przyznawana jest
w ramach jednorazowego wsparcia finansowe na utworzenie, bądź przebudowę lub remont,
i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+” lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Oferty można składać w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl,  ponadto osobiście, bądź listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul.Jagiellończyka 8 lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2019 roku o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz formularze znajdą Państwo tutaj (link).

 

 

Dodaj komentarz