PROGRAM „WZMOCNIONE” NA INICJATYWY BUDUJĄCE RÓWNĄ GODNOŚĆ PŁCI W POLSCE

Fundacja Ashoka i Magovox sp. z o.o. ogłaszają Program na nowatorskie inicjatywy, które wspierają

i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „WzmocniONE” na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce oraz korzystania z wsparcia przyznawanego jako wsparcie w Programie.

Tryb i kryteria oceny wniosków w Programie oraz rodzaj wsparcie opisane są w niniejszym Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce „WzmocniONE” („Programie”).
 2. Program zorganizowany jest dzięki wsparciu i przy współpracy z firmą Magovox sp. z o.o.
 3. Organizacją realizującą Program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 4. Celem Programu WzmocniONE jest:
 • wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa;
 • wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce;
 • wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość;
 • przyczynienie się do budowania zaufania społecznego;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła budowanie równej godności płci oraz wzmacniania dziewcząt i kobiet
 • pokazanie, że inicjatywy budujące równą godności płci oraz wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą liczyć na wsparcie;
 • uwrażliwienie na sytuację kobiet na świecie i w Polsce;
 • inspirowanie debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz