Współpraca z nadleśnictwem kwitnie

Nadleśnictwo Skwierzyna jako pierwsze w kraju przekazało na rzecz konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych „Awangarda” ze Skwierzyny, Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces” także ze Skwierzyny oraz Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie” realizację usług dla Zakładu Usług Leśnych.

Współpraca ta swój początek miała sześć lat temu, kiedy to ówczesny nadleśniczy pan Tadeusz Przybyłka wdrażając podmioty ekonomii społecznej do wykonywania wybranych zadań Zakładu Usług Leśnych. Kooperacja na przestrzeni lat się rozwijała, a polegała ona główne na sprzątaniu terenów leśnych.

Za czasów następcy pana Przybyłki, pana Witold Kossa współpraca ta rozszerzyła się o segregację odpadów. Dzisiaj konsorcjum spółdzielni socjalnych nie dość, że sprząta tereny Nadleśnictwa Skwierzyna to dodatkowo zajmuje się także segregacją odpadów. Możliwość ta zaistniała dzięki temu, że nasi spółdzielcy ukończyli profesjonalny kurs dający uprawnienia do, na przykład segregowania
i wywożenia odpadów ze szkodliwego azbestu.

W 2016 po raz pierwszy Nadleśnictwo Skwierzyna przekazało wykonywanie wymienionych usług bezprzetargowo. Takie działanie wynikało z wieloletniej dobrej i rzetelnej współpracy zainteresowanych stron. Dzięki temu Nadleśnictwo zdecydowało się na ruch polegający
na odseparowaniu zadania sprzątania lasów z Zakładu Usług Leśnych i przekazania go właśnie na rzecz konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej.

Warto wspomnieć, iż bilans ekonomiczny takiego posunięcia był dla Nadleśnictwa korzystny ponieważ koszty wykonywania tego działania nie były dla jednostki wyższe, zaś jakość usługi pozostawała
na najwyższym poziomie.  W wyniku współpracy udało się  zredukować masę śmieci o około dwadzieścia pięć procent, czyli koszt wywozu śmieci obniżył się właśnie o te kilkadziesiąt punktów procentowych.

Segregacja śmieci odbywa się oczywiście zgodnie z przepisami Ustawy „śmieciowej”, czyli w miejscu wytworzenia odpadów. Zarówno dla Nadleśnictwa Skwierzyna, jak i dla Spółdzielni Socjalnych wchodzących w skład konsorcjum najbardziej istotna jest jakość wykonanej usługi. Tylko dzięki zachowaniu najwyższych standardów współpraca ta trwa już tyle lat i wciąż się rozwija.

Reasumując warto podkreślić, że kooperacja opisana powyżej to ewenement w skali kraju oraz inicjatywa, którą warto naśladować. To współdziałanie daje możliwość pracy osobom wykluczonych społecznie, które dzięki temu mają szansę powrotu na rynek zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności, a także ukończenia profesjonalnych kursów i szkoleń, które pomagają w rozwoju zawodowym. To także ogromny walor ekologiczny, tak ważny dla zarządzających naszymi lasami oraz dobra perspektywa na przyszłość, bo już teraz oba podmioty planują rozwój turystyki na terenach skwierzyńskiego nadleśnictwa właśnie dzięki włączeniu wyspecjalizowanej w takim działaniu spółdzielni socjalnej. Otwartość zarządzających Nadleśnictwem  Skwierzyna na pomysł współpracy ze spółdzielniami socjalnymi jest godna naśladowania, ponieważ łączy cele podmiotów jakim jest z jednej strony dbałość o nasze lasy, a z drugiej możliwość pracy i rozwoju osób, które często wcześniej nie miały takiej możliwości.

Dodaj komentarz