Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6582044

Dodaj komentarz