Konkurs. Od zależności ku samodzielności.

Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł. Idea programu odzwierciedla się w nazwie „Od zależności ku samodzielności”. Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi mają wesprzeć ich w codziennych działaniach, umocnić ich społeczną pozycję i wykorzystać możliwości.

Program będzie realizowany w czterech modułach – 1) Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi , 2) Samopomoc, 3) Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz 4)
Integracja i innowacyjność.

O dotację mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Dodaj komentarz