Konkurs. Od zależności ku samodzielności.

Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł. Idea programu odzwierciedla się w nazwie „Od zależności ku samodzielności”. Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi mają wesprzeć ich w codziennych działaniach, umocnić ich społeczną pozycję i wykorzystać możliwości.

Program będzie realizowany w czterech modułach – 1) Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi , 2) Samopomoc, 3) Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz 4)
Integracja i innowacyjność.

O dotację mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Czytaj dalej

Webinar. Spotkanie informacyjne FIO edycja 2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza zainteresowanych na spotkanie informacyjne FIO edycja 2019. Spotkanie odbędzie się w formie webinarium, czyli seminarium przez Internet już jutro – 4 stycznia 2019r. o godzinie 10.30.

W trakcie spotkanie zostaną przedstawione najważniejsze założenia FIO edycji 2019, zmiany w regulaminie oraz informacje o tym kto może ubiegać się o dofinansowanie i jakie działanie mogą być wspierane. Wymagana jest rejestracja (link), ponieważ obowiązuje limit miejsc – 500 osób (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).

Nagranie ze spotkania dostępne będzie na kanale Youtube Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Czytaj dalej

Warto wiedzieć. O promocji, animacji i funduszach na kulturę

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotami działania są: – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, – edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, – podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną, – inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, – informacja kulturalna oraz prace badawcze w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Narodowe Centrum Kultury stworzyło oficjalny profil na kanale Youtube, gdzie zamieszczane są wszystkie webinaria, prezentacje ekspertów oraz brane pod lupę programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli chcielibyście zapoznać się z dostępnymi materiałami, nadrobić webinaryjne zaległości lub przypomnieć sobie prezentacje ekspertów  – nagrania dostępne są na kanale Youtube (link).