Warto wiedzieć. O promocji, animacji i funduszach na kulturę

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotami działania są: – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, – edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, – podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną, – inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, – informacja kulturalna oraz prace badawcze w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Narodowe Centrum Kultury stworzyło oficjalny profil na kanale Youtube, gdzie zamieszczane są wszystkie webinaria, prezentacje ekspertów oraz brane pod lupę programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli chcielibyście zapoznać się z dostępnymi materiałami, nadrobić webinaryjne zaległości lub przypomnieć sobie prezentacje ekspertów  – nagrania dostępne są na kanale Youtube (link).

Dodaj komentarz