Spotkanie. Centra Usług Społecznych

Szanowni Państwo. Władze Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, uprzejmie zapraszają na spotkanie z prof. Markiem Rymszą, Doradcą Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem spotkania jest prezentacja założeń oraz perspektyw wprowadzenia w życie ustawy
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 19.12.2018 r. – druk sejmowy nr 3040. Państwa opinie i uwagi mogą mieć wpływ na ostateczną treść uchwalanego aktu prawnego.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 11 na Uniwersytecie Zielonogórskim przy ul.Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze i adresowane jest do przedstawicieli instytucji pomocowych oraz naukowych z województwa lubuskiego i będzie okazją do zgłaszania ewentualnych uwag i pytań dotyczących ustawy. Czytaj dalej

Projekt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim. Zadanie realizowane do 31.12.2019r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3, przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Konkurs POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 7.01.2019 r. do 11.02.2019 r. do godz. 12.00. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Dobroczyńca Roku

Konkurs o tytuł “Dobroczyńca Roku” powstał po to, aby promować prospołeczne działania firm
i jest najdłużej działającym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Konkurs pokazuje jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność, tj. wolontariat pracowniczy, strategia, zaangażowanie lokalne, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, informacyjne czy społeczne.

Od 9 stycznia br. rozpoczął się nabór w kolejnej, XXII już edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Wnioski można składać do
6 lutego 2019r. w kategoriach: 1) Edukacja, 2) Ekologia,
3) Rozwój Lokalny, 4) Zdrowie, 5) Pomoc Społeczna, 6) Sport oraz 7) Fundacja Korporacyjna.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie on-line. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej  wniosek.dobroczyncaroku.pl. Czytaj dalej