Projekt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim. Zadanie realizowane do 31.12.2019r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3, przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Dodaj komentarz