Konkurs. Konkurs POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 7.01.2019 r. do 11.02.2019 r. do godz. 12.00. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Dodaj komentarz