Konkurs. Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową.

Uprzejmie informujemy, że w lutym 2019 roku wystartuje pierwszy konkurs grantowy w ramach projektu POWER „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy.

Ten 3 letni projekt grantowy ma na celu wsparcie beneficjentów projektów dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS, poprzez dodanie do krajowego projektu standardowego komponentu współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzenie go
o nowe działania, a co za tym idzie produkty i rezultaty, które powstaną we współpracy
z partnerem z UE.

Więcej szczegółów nt. konkursu, znajdą Państwo w informacji (link) oraz ulotce (link).

Dodaj komentarz