Konkurs. Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać  
w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 lutego 2019 roku. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Dodaj komentarz