FiO 2019. Znane są wyniki

Szanowni Państwo! Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończył ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2019.

FiO to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego  dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Gorzowskie organizacje będą realizować 8 projektów:
1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa ” Misja Wspólnota”, 2) Fundacji „Barwy Duszy” p.n. Spotkania Kultur „Barwy Duszy” , 3) Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM „Młody Obywatel”, 4) Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” p.n. Potrafimy Więcej, 5) Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „Charytatywny bieg dla autystów”, 6) Stowarzyszenia Świętego Eugeniusza de Mazenoda p.n. Przystań za Wartą,
7) Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim p.n. Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski w Gorzowie Wielkopolskim oraz
8) Gorzowskiego Centrum Opieki Domowej p.n. Aktywni wolontariusze wsparciem dla osób starszych – Walka z samotnością i więcej.

Wszystkim organizacjom gratulujemy i życzymy sukcesów!

Dodaj komentarz