Wydarzenie. Ogólnopolski Konkurs FLORIANY 2019

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych
i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju
i aktywizacji lokalnych środowisk. Konkurs organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie
z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj (link).

Dodaj komentarz