Nabór wniosków w programie Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Nabór wniosków w programie Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2021.
Ogłoszenie o naborze
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.
Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych
Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych
Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:
umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Najważniejsze informacje:
nabór wniosków rozpoczyna się 8 października 2021 r. o godz. 14:00,
termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r. o godz. 14.00,
projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.,
wkład własny w ramach składanych wniosków nie jest wymagany,
wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 3 000 000 zł, w tym:
1 500 000 zł w 2021 roku
1 500 000 zł w 2022 roku
maksymalna roczna wartość dotacji:
250 000 zł w Priorytecie 2
65 000 zł w Priorytecie 4
Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 można uzyskać w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: ul@niw.gov.pl.

Opublikowany w Granty, Konkurs, Uniwersytety Ludowe

Dodaj komentarz