Życzenia minister Marleny Maląg z okazji Europejskiego Dnia Seniora 20.10.2021

Życzenia minister Marleny Maląg z okazji Europejskiego Dnia Seniora 20.10.2021

Drodzy Seniorzy,
obchodzimy dziś Europejski Dzień Seniora. To święto co piątego obywatela Unii. Już w podpisanej przed 21 laty Karcie Praw Podstawowych – zbiorze fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich – wskazano, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju”.
Wypełnienie tych zobowiązań pozostaje jednak w gestii poszczególnych państw członkowskich. Zapewniam, że rząd przyjmując politykę senioralną za jeden z filarów polityki rodzinnej, dokłada wszelkich starań, aby je realizować.
Staramy się zapewnić Seniorom bezpieczeństwo finansowe, wsparcie, możliwość uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pragniemy, by mogli Oni spędzać jesień życia w sposób godny. Wynika to nie tylko ze zobowiązań traktatowych, ale z głębokiego przekonania do idei solidaryzmu społecznego i pokoleniowego.
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę wielu pogodnych dni, energii pozwalającej na spełnianie marzeń oraz zdrowia i radości na kolejne lata.

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/zyczenia-minister-marleny-malag-z-okazji-europejskiego-dnia-seniora

Dodaj komentarz