Szkolenie. Budżet Inicjatyw Obywatelskich „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Szanowni Państwo.
Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w maratonie pisania wniosków o dofinansowanie swoich inicjatyw. Stawką jest kwota 10.000zł.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca 2019r. w godzinach  od  17:00  do  20:00  w  siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul.Przemysłowej 53.

Jako fachowcy w tej dziedzinie pomożemy napisać wniosek, jeśli jesteście grupą inicjatywną -znajdziemy dla Ciebie NGO, które będzie wnioskodawcą.
Tegoroczna edycja nawiązuje do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów: promowania idei świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski a także idei integracji europejskiej w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Spotkanie. Nowe projekty i pomysły

W środę 27 lutego w Świebodzinie odbyło się spotkanie, służące wypracowaniu wspólnych ścieżek w realizacji projektu p.n. Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim. Projekt ma na celu przywrócenie na rynek pracy byłych więźniów, w tym pomoc przy adaptacji, wsparcie psychologów, szkolenia zawodowe i pomoc w najmie mieszkania.

Jak wiemy ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Dlatego też ważne jest wypracowanie wspólnej marki.

Gratulacje! Rafał Wojtkiewicz – nasz Animator – został laureatem Osobowości Roku 2018!

Akcja Osobowość Roku wyłania ludzi niezwykłych, nieprzeciętnych, skorych do pomocy innym, odnoszących liczne sukcesy. W czwartek, 28 lutego podczas uroczystej gali, Gazeta Lubuska nagrodziła Osobowości Roku 2018.

Wyłonień dokonano w czterech kategoriach: Działalność Społeczna i Charytatywna, Kultura, Samorządność i Społeczność Lokalna oraz Biznes.

fot. Gazeta Lubuska, na zdj. Rafał Wojtkiewicz

Nagrody trafiły do finalistów wojewódzkich, w tym do naszego Animatora Rafała Wojtkiewicza za działalność społeczną i charytatywną!  Czytaj dalej

Dotacje. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności uruchamia kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

Pięć dni temu został uruchomiony nabór wniosków
w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO.  (link)

Termin składania wniosków upływa 26 marca 2019r. o godz. 12.00 i wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji. Zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. i ważne jest że, dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000zł do 200 000zł, natomiast w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000zł. Wkład własny nie jest wymagany. Czytaj dalej

Konkurs. Lubuski Lider Europejski

Szanowni Państwo. Poszukiwani są liderzy – samorządów, szkół i przedsiębiorców, którzy przez 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej wykazali się największą aktywnością w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów! Do konkursu można przystąpić w trzech kategoriach: 1) Lubuski Przedsiębiorca Europejski, 2) Lubuska Szkoła Europejska oraz 3) Lubuska Gmina Europejska.

15 lat temu Polska została członkiem Unii Europejskiej. Ta decyzja otworzyła szeroko nie tylko granice, ale też drzwi do rozwoju dla kraju i regionów. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, Lubuskie zmieniło się nie do poznania. Pokażmy to! – Szukamy liderów – samorządów, szkół i przedsiębiorców, którzy przez te 15 lat wykazali się największą aktywnością w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów! Szczegóły konkursu w linku.

Konkurs. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Po raz kolejny samorząd województwa lubuskiego ma blisko milion dla młodych.
Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na realizację tego zadania 1 mln złotych. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w roku 2018 dofinansowanie otrzymało ponad sto organizacji. Były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji – różne pomysły – jeden cel – aktywizacja młodzieży.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi do 10 tys. złotych! Tegoroczna edycja nawiązuje do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów: promowania idei świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski a także idei integracji europejskiej w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na BIP (link).

Konkurs. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Szanowni Państwo! 4 marca 2019r. rusza nabór wniosków. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których można się starać zostały podzielone na trzy grupy: zadania inwestycyjne, poprawa warunków treningowych i budowa nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT (link), w terminie do 31 marca 2019r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie BIP (link)

Konkurs. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs (link)na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Konkurs kierowany jest do organizacji pożytku publicznego, natomiast wsparciem zostaną objęte zadania w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych.

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2019 roku. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.

Wnioski pokontrolne. Nieprawidłowości

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca przekazuje do Państwa dyspozycji wykaz nieprawidłowości stwierdzanych w projektach realizowanych w ramach Osi I, II, III, IV, V i IX RPO Lubuskie 2020. Wykaz sporządzono w formacie Excel (link), aby umożliwić Państwu filtrowanie poszczególnych typów naruszeń (ustawa pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, zasada racjonalności, umowa o dofinansowanie, VAT- wywołujących skutki finansowe).

Instytucja Zarządzająca ma nadzieję, że przekazane do Państwa dyspozycji informacje pozwolą uniknąć powielania się  tych samych błędów w kolejnych realizowanych projektach. Czytaj dalej

Innowatorzy społeczni poprawiający jakość życia

W Poznaniu zaprezentowano kilka przykładów zrealizowanych innowacji społecznych a po prezentacji innowatorzy wymieniali się doświadczeniami w “stolikach” tematycznych:

  • wsparcie dzieci opiekunów,
  • dla osób z doświadczeniem onkologicznym,
  • dla seniorów,
  • dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kilku wyróżnionych innowatorów zaprezentowało wyniki prac nad swoimi projektami innowacyjnych rozwiązań dla usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. Wsparcie systemu tworzenia oraz praktycznego zastosowania innowacji jako narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Polsce jest istotnym obszarem działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie to jest realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, także poprzez tworzenie inkubatorów innowacji społecznych.  Szerzej o innowacjach w linku.