Dodatkowe środki na Gorzowską dychę


Urząd Miasta dołoży milion trzysta tysięcy złotych, aby wszyscy gorzowscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o pomoc w ramach programu Gorzowska dycha, mogli ją otrzymać.

Do Powiatowego Urzędu Pracy, który obsługuje Gorzowską dychę, w ciągu 10 dni wpłynęło 785 wniosków; 310 do pracodawców i 475 od samozatrudnionych. Pula dwóch milionów złotych, przeznaczonych na realizację programu, skończyła się po rozpatrzeniu 462 wniosków. – Dołożyliśmy do dwóch milionów kolejne milion trzysta tysięcy złotych. Wszyscy, którzy złożyli wniosek o pomoc z naszego programu, otrzymają ją – zapewnił prezydent Gorzowa. Miasto przesunęło środki m.in. z imprez, które z powodu pandemii nie odbędą się. – Te oszczędności przeznaczymy na walkę z ekonomicznymi skutkami koronawirusa – powiedziała skarbnik miasta Agnieszka Kaczmarek.

Gorzowska Dycha to m.in. działania wspierające przedsiębiorców w utrzymaniu lokalnych miejsc pracy w okresie oddziaływania skutków epidemii koronawirusa COVID -19, a tym samym ograniczenie likwidacji miejsc pracy. Wsparcie polega na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia przedsiębiorcom, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym. Czytaj dalej

Zwolnienia ze składek ZUS jeszcze bardziej dostępne


Nastąpiły ważne zmiany w tarczy antykryzysowej. Jeszcze więcej firm skorzysta ze zwolnień. To m.in. osoby korzystające z tzw. ulgi na start. Wszystko po to, aby chronić miejsca pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rozszerza ona zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych na osoby z przychodami wyższymi niż 15 681 zł miesięcznie czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Nowe przepisy dotyczą dwóch grup płatników.

Więcej płatników skorzysta ze wsparcia

Pierwsza z nich to przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, którzy ze względu na uzyskany przychód (większy niż 15 681 zł) nie mogli skorzystać ze zwolnienia na podstawie dotychczasowych przepisów. Teraz to się zmienia. Skorzystają ze zwolnień, nawet jeśli osiągali przychód powyżej ustalonego progu 300 proc., ale pod warunkiem, że ich dochody uzyskane w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie były wyższe niż 7000 zł. W takiej sytuacji zwolnienie ze składek przysługuje za kwiecień i maj.

Druga grupa to płatnicy składek korzystający z tzw. „ulgi na start” (opłacający wyłącznie składki za siebie). To osoby, które przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności zwolnione są z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a opłacające wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego (obecnie 362,34 zł miesięcznie). Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach: Czytaj dalej

Nagroda za osiągnięcia międzykulturowe

Prześlij swoją aplikację:
Szukają udanych, zorientowanych na rozwiązania projektów dialogu międzykulturowego!


Nagroda za osiągnięcia międzykulturowe (IAA) jest kluczowym projektem dialogu międzykulturowego Austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych. Nagroda honoruje udane i innowacyjne projekty w dziedzinie dialogu międzykulturowego, zarówno w Austrii, jak i na skalę globalną. Nagroda jest otwarta dla wszystkich, którzy identyfikują i wykorzystują możliwości, które pozytywnie kształtują współistnienie międzykulturowe. Nagradza także tych, którzy z powodzeniem otwierają nowe płaszczyzny dialogu międzykulturowego, którzy sprostali konkretnemu wyzwaniu poprzez działania międzykulturowe i którzy promują dialog kultur i religii poprzez swoją obecność w mediach.

Jakie są wymagania? Poszukujemy zarówno dużych, jak i małych projektów realizowanych przez organizacje lub osoby prywatne. IAA w szczególności promuje projekty międzykulturowe w dziedzinie sztuki / kultury, młodzieży, praw człowieka, edukacji i integracji obywatelskiej na całym świecie . Projekty muszą być w trakcie realizacji lub już ukończone.

Kto może złożyć wniosek? Aplikacje są otwarte zarówno dla organizacji non-profit (w tym organizacji pozarządowych, jak i stowarzyszeń, fundacji, charytatywnych instytucji edukacyjnych lub organizacji religijnych) oraz organizacji komercyjnych. Mogą również brać udział osoby ze społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski nie są otwarte dla instytucji rządowych, naukowych, badawczych i międzynarodowych.  Czytaj dalej

Fundusz: KULTURA SOLIDARNOŚCI

Fundusz wspiera pomysłowe inicjatywy kulturalne, które w dobie globalnego kryzysu pandemicznego wzmacniają europejską solidarność i ideę Europy jako wspólnej przestrzeni publicznej.

W obliczu kryzysu związanego z wirusem koronawirusa może być silny moment w Europie. Chwila, w której ludzie rozumieją, jak ważne jest, aby mieć przyjaciół, którzy się wspierają, chwila dzielenia się istotnymi informacjami, wiedzą i dostawami, chwila, w której uświadamiasz sobie, jak znacznie lepiej zarządzać fundamentalnym kryzysem dzięki współpracy i solidarności.

Ale jak dotąd nie przewidzieliśmy tego europejskiego momentu. Przywódcy krajowi podjęli inicjatywę i zrobili wszystko, aby chronić swoich obywateli przed wirusem. Ich podejścia mogą się różnić pod względem reakcji na zdrowie publiczne, ale są zaskakująco spójne, jeśli chodzi o ochronę interesu narodowego. Gdzie jest Europa i UE? Gdzie leży wspólny europejski interes? Czytaj dalej

Artykuł poradniczy: Jak wygląda zwolnienie z ZUS od strony księgowej

Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia ze składek. To oznacza, że nie odprowadzają ich za określone miesiące. Ale czy również oznacza to, że nie muszą sporządzać rozliczeń – składać deklaracji?

Organizacje pozarządowe korzystają ze zwolnienia z opłacania składek na takich samych zasadach ogólnych jak wszyscy. To atrakcyjne zwolnienie, ponieważ nie wymaga od NGO-sów udowadniania, że ich sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią.

Warunki zwolnienia ze składek, kogo dotyczy i w jakiej wysokości opisywaliśmy w infaromacjach:

Poniżej dodatkowo zwracamy uwagę na ujęcie tego zwolnienia w księgowości organizacji pozarządowej. Czytaj dalej

Miliardy złotych na kontach przedsiębiorców


Ze wszystkich instrumentów wsparcia, jakie oferuje tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy otrzymali łącznie już blisko 10,5 mld zł. Jest to efekt sześciu tygodni działania specustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Ochrona miejsc pracy

Jednym z ważniejszych instrumentów wsparcia jest dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy mogą skorzystać z tego instrumentu w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego lub w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy.

„Ochrona miejsc pracy jest dla nas jednym z priorytetowych obszarów działania. Na ten cel, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłaciliśmy już wsparcie w wysokości ponad 3,2 mld złotych – podsumowuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.   Czytaj dalej

Gorzowskie Stowarzyszenie NOVUM


Gdy Szefowa kocha fantastykę a właśnie odwołano PYRKON … Dostajemy taką oto korespondencję.

Działalność Gorzowskiego Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM, to dla nas wielka inspiracja 👏 A wydawany przez nich „LandsbergON” uważamy za jedną z lepszych inicjatyw podejmowanych na rzecz promocji miasta. To najfajniejszy przejaw zachwytu nad miastem jaki trzymaliśmy w ręku

Dziękujemy i trzymamy kciuki!