Spotkanie. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”

Szanowni Państwo. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze zaprasza w dniu 26.11.2018 roku na spotkanie informacyjne pt
. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”. Spotkanie skierowane jest do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz jednostek podległych. Organizator zachęca do udziału osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w salce prasowej w dniu 26.11.2018r. w godz. od 10.00 do 13.00.

Program spotkania dotyczy przede wszystkim opracowanego regulaminu w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej oraz praktycznych aspektów stosowania klauzul społecznych. Spotkanie poprowadzi ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Udział w spotkaniu wezmą także przedstawiciele Wydziału Zamówień Publicznych UMWL.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kierowanie zgłoszeń na na  adres mailowy: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl lub poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Aleksandra Ciszewska, tel. (68) 3231926.

Dodaj komentarz