Ogłoszenie konkursu nr 1/2019 ,,PRACA-INTEGRACJA”


PFRON zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA – INTEGRACJA”.

Celem programu „PRACA – INTEGRACJA” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa będzie obsługiwała oferty zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych złożone przez Grupę Kapitałową ENEA, Pocztę Polską S.A i Grupę Kapitałową ORLEN.

Rolą organizacji będzie rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Organizacja może również wesprzeć kadrę menedżerską pracodawcy poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

Oferty należy składać do 18 listopada b.r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i załącznikami oraz do złożenia oferty.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

Dodaj komentarz