Dobiegniewska Fundacja Rozwoju

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju to kolejny Podmiot Ekonomii Społecznej, który przeszedł proces Inkubacji i Animacji w LOWES finalnie otrzymując dotację na stworzenie nowych miejsc pracy.

Fundacja ma swoją siedzibę w Dobiegniewie przy ul. Gorzowskiej 5. Działalność Fundacji to:

– utrzymywanie w czystości budynków użyteczności publicznej,

– utrzymanie porządku wokół obiektów, Czytaj dalej