Dobiegniewska Fundacja Rozwoju

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju to kolejny Podmiot Ekonomii Społecznej, który przeszedł proces Inkubacji i Animacji w LOWES finalnie otrzymując dotację na stworzenie nowych miejsc pracy.

Fundacja ma swoją siedzibę w Dobiegniewie przy ul. Gorzowskiej 5. Działalność Fundacji to:

– utrzymywanie w czystości budynków użyteczności publicznej,

– utrzymanie porządku wokół obiektów,

– pielęgnacja terenów zielonych i drzew,

– zimowe utrzymanie chodników, ulic i otoczenia obiektów,

– sprzątanie w mieszkaniach,

– utrzymanie grobów cmentarnych,

– opieka nad dziećmi w ramach przewozów dzieci do szkół i przedszkoli. (umowa z PKS )

– szeroko pojęta opieka nad ludźmi starszymi, którzy między innymi mogą korzystać m.in. z usług mobilnej fryzjerki.

Dzięki otrzymanej dotacji,  Dobiegniewska Fundacja Rozwoju stworzyła 8 miejsc pracy dla osób z obszaru wykluczenia społecznego. Zakupiła również sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działalności takie jak: samochód do przewożenie dzieci, kosiarkę do utrzymania zieleni, kosiarkę spalinową, traktorek, spych do śniegu, piaskarkę, kosiarkę ciągnikową bębnową, szczotę do zamiatania, piłę wysięgnikową do cięcia gałęzi, środki czystości i pielęgnacyjne niezbędne do opieki nad ludźmi starszymi, oraz mobilny sprzęt fryzjerski. Warto dodać, że posiadają również jako jedyni w powiecie – frezarkę do pni.

Fundacja planuje również zakup łóżek do rehabilitacji, materacy przeciwodleżynowych, balkoników i wózków inwalidzkich.

Działalność Fundacji obejmuje gminę Dobiegniew jednak są plany, by rozszerzyć działalność  na województwo Zachodniopomorskie.

Warto korzystać z szerokiego wachlarza usług Fundacji i tym samym wspierać działalność podmiotów społecznych

Telefon do kontaktu z Fundacją: 572 811  

Więcej zdjęć znajduje się TUTAJ

Dodaj komentarz