Konkurs z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy oraz zawodów z cyklu pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

Na realizację zadania, Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę ujętą w cz. 25 – Kultura fizyczna na rok 2019 w wysokości 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych, 00/100), w tym na realizację, w ramach przedmiotowego konkursu, Minister przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz