I ja mogę być aktywny po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa lubuskiego biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach

I ja mogę być aktywny po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa lubuskiego biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach”

Projekt jest realizowany w okresie od 01-01-2020 do 31-01-2021 r.


CEL PROJEKTU: Celem projektu jest doprowadzenie 33 mieszkańców województwa lubuskiego (62%K) biernych zawodowo w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia poprzez podniesienie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.01.2020-31.01.2021 r. Czytaj dalej

Umowa podpisana – 30 mln zł trafi do firm


To już pewne – 30 mln zł trafi do lubuskich przedsiębiorców. Umowę na Lubuskie Bony Wsparcia podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński. Za realizację projektu będą odpowiadały: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. – Od samego początku epidemii wiedzieliśmy, że musimy pilnie obserwować lubuską gospodarkę. Tak też się stało. Dzięki temu byliśmy w stanie szybko przygotować program wsparcia dla firm – mówił Marcin Jabłoński podpisując symboliczną, bo już 1000 umowę realizowaną ze środków RPO-Lubuskie 2020.

Wsparcie dla firm dotkniętych epidemią

Lubuskie Bony Wsparcia stanowią pomoc dla firm, które przechodzą problemy w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Autorskie narzędzie stworzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trafi do setek firm. Będzie to forma dotacji mająca na celu poprawienie płynności finansowanej przedsiębiorstw w związku z negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

– Jako przedsiębiorca myślę, że dzisiaj potrzebujemy wsparcia, abyśmy mogli dalej funkcjonować. Ten program różni się od innych tym, że liczy się nie tylko czas złożenia wniosków, ale także potencjalna efektywność wsparcia. Będziemy oceniać też, na ile udzielona pomoc da firmie szansę na przetrwanie – mówiL Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Wysokość wsparcia

Bon będzie udzielany na cele obrotowe i inwestycyjne. Poziom dofinansowania wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota będzie zależna od wielkości firmy: Czytaj dalej