Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:
• 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,
• 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,
• 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,
• 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.
Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).
Prosimy o wybranie jednego, odpowiedniego dla Państwa terminu. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejnośc zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.
Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Deparatmentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

UWAGA!! konkurs kulinarny!

Rusza I edycja konkursu: „Tradycyjne Lubuskie”

Konkurs skierowany jest do producentów produktów regionalnych z terenu województwa lubuskiego, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, lokalnych firm i osób fizycznych, które wytwarzają produkty i potrawy i które gotują w oparciu o tradycyjne receptury i lokalne surowce. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.

 Celem konkursu jest: Czytaj dalej