Lustracji spółdzielni socjalnych.

Część II
Kolejnym ważnym tematem jest sprawa lustracji spółdzielni socjalnych.

Temat lustracji w spółdzielni socjalnej w sytuacji, gdy brakuje środków na pokrycie jej kosztów często spędza sen z oczu przedsiębiorcom społecznym. Lustracja jest bowiem obowiązkowa i jednocześnie trzeba za nią zapłacić…

Podstawa prawna
Artykuł 15c. ustawy z dnia 27 kwietna 2006r. o spółdzielniach socjalnych , który wszedł w życie z dniem 31 marca 2018 r. mówi wprost, że spółdzielnie socjalne których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się lustracji przynajmniej raz na trzy lata. Przy czym pierwsza lustracja winna być przeprowadzona w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. O szczegółowych zasadach można poczytać tu: art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze. Czytaj dalej

W epidemii oddaj krew i poczuj się jak lew – w Gorzowie!


14. czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy – a już 17 czerwca będzie można oddać krew w krwiobusie pod Biurem Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Warto jest oddać taką niewielką cząstkę siebie, żeby uratować czyjeś życie. To niecałe pół litra krwi może pomóc nawet kilku osobom – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 

To nie będzie zwykła akcja krwiodawstwa. Chociaż zbiórki krwi współorganizowane przez Urząd Marszałkowski odbywają się regularnie, to dopiero po raz drugi organizujemy epidemiczną zbiórkę. Jest to reakcja marszałek Elżbiety Anny Polak na ogromną potrzebę i sygnały płynące z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szpitale wróciły do przyjmowania planowych pacjentów, więc zapotrzebowanie na krew znacząco wzrosło, a dawców jest mniej niż przed epidemią.
Zbiórka odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ze względów bezpieczeństwa – w krwiobusie przyjętych zostanie maksymalnie 50 osób. To dużo, ale w dobie epidemii – dla zapełnienia braków w magazynie krwi – to za mało. Dlatego – zapraszając na akcję krwiodawstwa przy Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. – zachęcamy też do osobistego odwiedzenia RCKiK i oddziałów terenowych.

Na dawców, którzy zechcą podzielić się krwią w środę 17 czerwca, będą czekać atrakcyjne upominki. Czytaj dalej

Ważne informacje dot. odprowadzania składek przez spółdzielnie socjalne na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Część I
Ważne informacje dot. odprowadzania składek przez spółdzielnie socjalne na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Obowiązek odprowadzania składek wynika z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982. – Prawo spółdzielcze. Od 1 stycznia 2017r. składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej wynosi 550 zł rocznie. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie w dniu 31 marca 2018r., spółdzielnia socjalna, przynależąca do właściwego związku rewizyjnego, zwolniona jest z odprowadzania składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Warto zatem rozważyć przystąpienie do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który działa na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Co zrobić, żeby przystąpić do OZRSS? Czytaj dalej