Ważne informacje dot. odprowadzania składek przez spółdzielnie socjalne na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Część I
Ważne informacje dot. odprowadzania składek przez spółdzielnie socjalne na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Obowiązek odprowadzania składek wynika z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982. – Prawo spółdzielcze. Od 1 stycznia 2017r. składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej wynosi 550 zł rocznie. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie w dniu 31 marca 2018r., spółdzielnia socjalna, przynależąca do właściwego związku rewizyjnego, zwolniona jest z odprowadzania składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Warto zatem rozważyć przystąpienie do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który działa na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Co zrobić, żeby przystąpić do OZRSS?

Należy przesłać uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni o przystąpieniu i wypełnić deklarację. Szczegóły oraz druki do pobrania na stronie: http://ozrss.pl/

Przynależność do OZRSS również wiąże się opłatami, ale zdecydowanie niższymi niż składka na rzecz KRS i wynoszą:
a) 100zł wpisowego
b) 150zł rocznie (jednorazowo/w ratach) – w przypadku spółdzielni do 15 osób wg stanu na koniec roku obrachunkowego
c) 200zł rocznie (jednorazowo/w ratach) – w przypadku spółdzielni powyżej 15 osób wg stanu na koniec roku obrachunkowego.

Co może zaoferować ci Związek?

Bogatą ofertę doradztwa i szkoleń, darmową reklamę, wpływ na decyzje administracji, wymianę doświadczeń, czy też przyjazną lustrację, bowiem przedmiotem działania OZRSS jest między innymi:

współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi, reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni socjalnych wobec organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, prowadzenie działalności ułatwiającej spółdzielniom socjalnym realizację ich celów statutowych, przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych na preferencyjnych zasadach, pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.

I to na tyle tych zawiłości prawnych związanych z odprowadzaniem składek 🙂 W przygotowaniu kolejny temat spędzający sen z oczu przedsiębiorcom społecznym, czyli o lustracji słów kilka.

Dodaj komentarz