Organizacje społeczne pracują w pocie czoła i #ToDziała, szczególnie TERAZ w czasie pandemii


W czasie pandemii organizacje społeczne nie przestały działać. Pomagają nam przetrwać ten trudny czas. Udzielają wsparcia najbardziej potrzebującym: osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności oraz ofiarom przemocy. Rozwożą posiłki seniorom, szyją maseczki dla służb medycznych, publikują materiały edukacyjne i przenoszą kulturę do Internetu.

Więcej informacji oraz szczegółowa lista podmiotów ekonomii społecznej znajduje się TUTAJ

Wyniki czwartej edycji Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

500 tys. zł, 65 niezwykłych, kreatywnych projektów młodych Lubuszan – poznaliśmy wyniki czwartej edycji Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. – Poprzez specjalny budżet chcemy zaktywizować młodych ludzi. W tym roku projekty związane są z promocją świadomości obywatelskiej, 30-leciem samorządu terytorialnego w Polsce bądź ochroną środowiska – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna  Polak – inicjatorka LOIM. Każdy z projektów otrzymał maksymalnie 10 tys. zł dotacji.

W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 137 projektów, z czego komisja konkursowa wybrała 65, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 500 tys. zł.

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe ruszyły w 2017 roku i od samego początku cieszyły się ogromny zainteresowaniem. W pierwszej edycji wpłynęły  653 wnioski. – Dofinansowanie o maksymalnej wartości 5 tys. zł otrzymało 188 projektów – były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji. Druga edycja to 100 projektów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wówczas do młodych powędrował milion złotych. W ubiegłym roku dofinansowanie otrzymało 97 projektów. Czytaj dalej

Konkurs o przyznanie Certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej kierowany jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • przedsiębiorstw społecznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

1. Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie: Czytaj dalej