Organizacje społeczne pracują w pocie czoła i #ToDziała, szczególnie TERAZ w czasie pandemii


W czasie pandemii organizacje społeczne nie przestały działać. Pomagają nam przetrwać ten trudny czas. Udzielają wsparcia najbardziej potrzebującym: osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności oraz ofiarom przemocy. Rozwożą posiłki seniorom, szyją maseczki dla służb medycznych, publikują materiały edukacyjne i przenoszą kulturę do Internetu.

Więcej informacji oraz szczegółowa lista podmiotów ekonomii społecznej znajduje się TUTAJ

Dodaj komentarz