Nabór kandydatów na członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił nabór członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Zespół Roboczy będzie się składał maksymalnie z 12 członków, w tym:

1. maksymalnie 6 przedstawicieli strony społecznej;
2. 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zamujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym: 2 pracowników Wydziału Spraw Społecznych, 1 pracownik Wydziału Kultury, 1 pracownik Wydziału Sportu;
3. 2 przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Przedstawicielami strony społecznej mogą być: Czytaj dalej

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” wystartował, można składać oferty!


Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodzin. Termin składania ofert upływa 27 czerwca br.

Wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom, to główne cele konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. 

Do wzięcia jest 6 mln zł

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Warte podkreślenia jest, że wkład własny nie jest wymagany. Czytaj dalej

“Rozszerzona rzeczywistość” – Poszukiwane pomysły na nieoczywiste formy działań artystycznych, społecznych i naukowych.

Rozszerzona rzeczywistość” – poszukujemy pomysłów na nieoczywiste formy działań artystycznych, społecznych i naukowych, realizowanych w internecie lub poza nim, które pozwolą uczestnikom i odbiorcom przekraczać granice wyznaczone przez obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa.

Nagłe zamknięcie muzeów, teatrów, kin, odwołanie koncertów i spotkań autorskich, postawiło przed środowiskiem widzów – uczestników oraz twórców, managerów, animatorów, badaczy i edukatorów wiele pytań, o to jak działać pomimo narzucanych ograniczeń i zmusiło ich do poszukiwania nowych rozwiązań. Restrykcje mają wpływ nie tylko na odbiór, ale wymuszają reorganizację dotychczasowych form aktywności. Mnożą się pomysły na cyfrowy skok w przyszłość, przez lata leniwie odkładany na później.

Zainspirowani wysypem aktywności internetowych takich jak wirtualne orkiestry, społecznościowe wyzwania – #challenge, rezydencje na Instagramie, koncerty w streamingach, festiwale online, zdalne debaty i  webinaria,  chcielibyśmy odnaleźć, tworzyć i rozwijać działania, które mają potencjał, aby połączyć ludzi chcących opowiadać o naszej współczesności, przeszłości i przyszłości a także potrafią badać ich zachowania w świecie wirtualnym jak i realnym, funkcjonującym według nowych zasad wyznaczonych przez np. fizyczny dystans. Czytaj dalej