Pandemia przyniosła kryzys

Koronakryzys dotyka wszystkie regiony w kraju, nie ma wyjątków. Różnice widać tylko w skali uderzenia, a pod tym względem najbardziej stratna może być ściana zachodnia – czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Potwierdzeniem tych informacji są dane płynące z urzędu statystycznego. – Z niepokojem przyglądamy się lubuskiej gospodarce i staramy się utrzymać nasze inwestycje – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która podkreśla, że takich spadków w regionie nie było od dawna. 

– Nie jest dobrze, taki spadek zatrudnienia i wynagrodzeń mieliśmy w lubuskiej gospodarce w 2012 r., bezrobocie w kwietniu wzrosło do 6 proc. Nasze dochody z PIT i CIT spadły tylko za kwiecień o blisko 50 proc. Zauważalny jest duży spadek produkcji sprzedanej przemysłu, budowlanej i detalicznej. Dlatego samorząd lubuski nie rezygnuje z realizacji kluczowych inwestycji publicznych, oszczędzamy ale na działalności bieżącej – informuje marszałek Elżbieta Anna Polak. 

SAMORZĄDOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

FORMY WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE2020 (RPO-L2020): Czytaj dalej