Ogłoszenie o dodatkowym konkursie ofert “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” 2020

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

12.06.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach MODUŁU III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 1 500 000złotych.

Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 3 lipca 2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz