Rusza z nowy nabór ofert na działania, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zaproszono partnerów społeczno-gospodarczych. Macie pomysł na ciekawy cykl warsztatów, konferencję, a może webinar? Koniecznie nam go zgłoście!

Czym właściwie jest dostępność? Dla nas kryje się pod nim bardzo prosta idea: to taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. Czyli że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje.

To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów. I taki chcemy pokazywać poprzez działania informacyjne, promocyjne czy edukacyjne.

Nabór ofert – dla kogo?

Do składania ofert zapraszamy:

  1. partnerów gospodarczych i społecznych
  2. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

O jaką kwotę można wnioskować?

Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez nas – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – naszych broszur, publikacji, roll-upów.

Co sfinansujemy?

Takie przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich.

Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.  

Jak i gdzie składać oferty?

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Prześlijcie wypełniony Formularz Ofertowy na adres: promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz