“Bazar Zdrowej Żywności” cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację Odkrywamy

W tę sobotę w galerii Panorama w Gorzowie Wlkp. odbył się pierwszy Bazar Zdrowej Żywności. Było pysznie, kolorowo i różnorodnie. Wystawcy proponowali: kiszonki, oleje, miody, soki, sery, masło chleby, kiełbasy słodkie pierniki ale także ozdoby i kosmetyki naturalne.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Fundacja Odkrywamy.

Produkty sprzedawane na bazarze cieszyły się dużym powodzeniem, dlatego “Bazar Zdrowej Żywności” będzie stałym wydarzeniem.

Organizatorzy zapraszają w każdą sobotę do CH “Panorama” ul. Górczyńska 23 Gorzów. Wystawcy Bazaru otwierają podwoje od godziny 10 do godziny 15 lub do wyczerpania zapasów! Czytaj dalej

Druga część szkolenia „Oswoić Alzheimera”.

W sobotę 23 listopada w siedzibie LOWES przy ul. Przemysłowej 53 odbyła się druga część szkolenia „Oswoić Alzheimera”.
Szkolenie podzielono na trzy panele:

W pierwszym dr n. med. Marcin Ratajczak, neurolog odpowiadał na podstawowe pytania dotyczące choroby Alzheimera oraz przedstawił nowości w zakresie diagnostyki i leczenia choroby.

Następnie mgr Alicja Sikora, psycholog mówiła o trudnej sztuce porozumiewania się z chorym. Czytaj dalej

„Wspólny Plan” Granty dla gmin.

O projekcie:

  • Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.
  • Dialog z mieszkańcami odbywał się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik konsultacji społecznych.
  • Czas trwania projektu 04.2019 r. – 30.06.2021 r.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

RUNDY NABORU

Nabór do projektu będzie prowadzony sposób otwarty, rundami w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli miejsc. Poszczególne rundy naboru będą się odbywały w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie)

I runda – od 17 lipca do 1sierpnia Czytaj dalej

Grant – Inkubator Wielkich Jutra

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r

Okres realizacji projektu : 01.09.2019 – 30.04.2023

Wartość dofinansowania : 4 522 973,00 zł Czytaj dalej

Fajne granty T-mobile Najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii.

Cele programu

W Polsce jest wiele inicjatyw i wielu ludzi, którzy na co dzień działają na rzecz wykorzystania nowych technologii w edukacji. W ramach FAJNYCH GRANTÓW chcemy ich wesprzeć i zaprosić do tworzenia biblioteki Fajnych Pudełek – scenariuszy i materiałów do prowadzenia warsztatów z nowych technologii.

Jak wziąć udział?

Udział w konkursie grantowym mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Co trzeba zrobić?

  1. Zebrać pasjonatów nowych technologii i chętnych do działania współpracowników.
  2. Wymyślić scenariusz zajęć wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku.
  3. Opis projektu należy zgłosić przez formularz na stronie fajnegranty.pl i … czekać na werdykt komisji, która zdecyduje, które scenariusze zostaną zrealizowane.
  4. Laureaci otrzymają informację o wyborze ich scenariusza wraz z dwoma pudełkami do wypełnienia ich sprzętem o wartości do 1000 PLN każde.
  5. Podczas realizacji projektu konkursowego należy stworzyć dwa identyczne pudełka i korzystając z jednego z nich zrealizować warsztaty.
  6. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego warsztatu/cyklu zajęć i drugi egzemplarz pudełka należy przesłać do Fundacji CoderDojo Polska, aby wziąć udział w drugim etapie konkursu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Szkolenie dla Przedsiębiorstw Społecznych LOWES

W dniu 20.11.2019 r. Odbyło się Szkolenie dla Przedsiębiorstw Społecznych.

Głównymi tematami szkolenia były:

Zasad rozliczania dotacji z LOWES. Zmiany w ordynacji podatkowej. Prewencja rentowa i program dofinansowania płatników składek ZUS. Korzyści finansowe płynące z  zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Omówiono również możliwość otrzymania preferencyjnych pożyczek adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej. Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, wspartych przez LOWES bezzwrotną dotacją na utworzenie nowych miejsc pracy.

PROGRAM “KULTURALNE POMOSTY” 2020

INFORMACJA O NABORZE

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza Kulturalne pomosty  jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej. Czytaj dalej

Konkurs Grantowy “BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie grantowym w ramach programu „BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”.

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które: 

– działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym,  Czytaj dalej