Konkurs Grantowy „BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie grantowym w ramach programu „BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”.

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które: 

– działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym, 

– działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów;  

– wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa.   

Proponowaną sieć musza tworzyć min. 3 organizacje działające w tym samym regionie, a organizacja wnioskująca musi być organizacją młodzieżową lub zrzeszającą młodzież. Czwartym i kolejnymi partnerami w sieci mogą być także organizacje nieposiadające osobowości prawnej, np. młodzieżowe rady przy JST, grupy nieformalne, lub instytucje publiczne i ich oddziały. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 złotych. Projekty mogą być realizowane od 1. stycznia do końca lipca 2020 roku. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz