Rusza konkurs FIO edycja 2020

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  1. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  2. Priorytet Aktywni obywatele;
  3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Czytaj dalej

Relacja z sobotniego szkolenia “Oswoić Alzheimera”

W sobotę 16 listopada w siedzibie LOWES przy ul. Przemysłowej 53 odbyło się bardzo ciekawe szkolenie „Oswoić Alzheimera”. W dobie starzejącego się społeczeństwa wiedza na temat tej podstępnej choroby jest istotna, ponieważ dotyczy około 10% osób powyżej 65 roku życia i prawie połowy powyżej 80 roku życia. W przypadku choroby Alzheimera bardzo ważne jest to, aby niezbędne chorym leczenie rozpoczynać jak najwcześniej – terapia może bowiem zahamować postęp choroby.
Szkolenie podzielono na trzy panele:
1. W pierwszym mgr Krzysztof Łoziński mówił o Optymalizacji relacji rodzinnych z osobą starzejącą się.
2. Następnie mec. Sabina Ekiert poruszyła problem: Ubezwłasnowolnienie – trudne wyjście ale czasami jedyne.
3. Ostatni, trzeci panel mgr Krzysztof Łoziński poświęcił tematowi: Poznaj odczucia drugiego człowieka.
4. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z alternatywnymi formami aktywizacji chorych. W tematykę wprowadziła Katarzyna Miczał, a następnie wraz z Kapelą Retro zaprezentowała w postaci zajęć tanecznych stronę praktyczną tego rodzaju aktywizację.

Organizatorami szkolenia są:
Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów I Osób Z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi.
Fundacja „Odkrywamy”.
Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie”.
Na kolejne szkolenie zapraszamy do siedziby LOWES przy ul. Przemysłowej 53 w dniu 23 listopada o godz. 10.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii kliknij TUTAJ

Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Sport Akademicki”

Program „Sport Akademicki” w 2020 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2020 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Infolinia konsumencka w latach 2020-2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Infolinia konsumencka w latach 2020-2021” (dalej „konkurs”).

1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez zapewnienie funkcjonowania infolinii konsumenckiej przez dwa lata

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 300 000 zł w każdym roku (2020 i 2021). Czytaj dalej