Spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja tego celu będzie polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych modeli trzystopniowego (poprzez diagnozę umiejętności, działanie edukacyjne, walidację) wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie rekomendacji dotyczących systemowych działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

„Źródła finansowania działań ekonomii społecznej” Spotkanie poświęcone analizie dostępnych źródeł finansowania działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej.

„Źródła finansowania działań ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,

Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,  zaprasza lubuskie podmioty ekonomii społecznej (również te nie zrzeszone w partnerstwie) do udziału w spotkaniu poświęconym analizie dostępnych źródeł finansowania działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej w naszym województwie. Czytaj dalej