Spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja tego celu będzie polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych modeli trzystopniowego (poprzez diagnozę umiejętności, działanie edukacyjne, walidację) wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie rekomendacji dotyczących systemowych działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz