„Źródła finansowania działań ekonomii społecznej” Spotkanie poświęcone analizie dostępnych źródeł finansowania działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej.

„Źródła finansowania działań ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,

Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,  zaprasza lubuskie podmioty ekonomii społecznej (również te nie zrzeszone w partnerstwie) do udziału w spotkaniu poświęconym analizie dostępnych źródeł finansowania działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej w naszym województwie.

Przygotowaliśmy dla Państwa przegląd instytucji i organizacji oferujących wsparcie w postaci grantów, dotacji, pożyczek czy poręczeń oraz instytucji cyklicznie ogłaszających konkursy na zlecanie zadać publicznych.

Dodatkowo udział w naszym spotkaniu potwierdzili przedstawiciele:

1.            Narodowego Instytutu Wolności, realizatora takich programów jak:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Korpus Solidarności

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Uniwersytety Ludowe

2.            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w którym powstają założenia Regionalnego Programu Operacyjnego 2021 – 2027.

3.            Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o. oferującego pomoc w zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada br. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1.

Czas trwania spotkania: 10.00 – 14.00.

Do 19 listopada br., zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmuje Pan Krzysztof Kochanowski – pracownik sekretariatu partnerstwa,  tel.: 95 73 58 160, e-mail: k.kochanowski@wup.zgora.pl.

Dodaj komentarz