Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie

Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie, zostało utworzone dzięki determinacji aktywnych członków Lubuskiego Stowarzyszania Rozwoju Regionalnego „Rozwój”, którzy dostrzegli potencjał gminy Rzepin i uwierzyli, że przy wsparciu władz samorządowych wspólnymi siłami uda się znaleźć lokalizację, wyposażyć ją i objąć wsparciem potrzebujących ludzi.

Po sprostowaniu licznym wymogom formalnym, lokalowym, sprzętowym a czasem i ludzkim, a także przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego oraz dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. EFS udało się stworzyć bardzo dobrze wyposażone Centrum z wysokokwalifikowaną kadrą. Funkcjonuje ono nieprzerwanie od 2016 r. i do dnia dzisiejszego wsparcia w formule integracji społeczno- zawodowej uzyskało ponad 60 osób oraz 28 osób z ich najbliższego otoczenia.

Wsparcie dedykowane jest każdej niepracującej osobie w wieku produkcyjnym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, potrzebuje uzupełnienia kompetencji zawodowych oraz wsparcia społecznego.  Z instruktorem zawodu może podjąć wyzwanie nauki i praktyki nowych umiejętności na utworzonych stanowiskach w obszarze gospodarczym, komunalnym czy remontowym. Z pracownikiem socjalnym może popracować nad uregulowaniem wszelkich życiowych zawirowań. Czytaj dalej