Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie

Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie, zostało utworzone dzięki determinacji aktywnych członków Lubuskiego Stowarzyszania Rozwoju Regionalnego „Rozwój”, którzy dostrzegli potencjał gminy Rzepin i uwierzyli, że przy wsparciu władz samorządowych wspólnymi siłami uda się znaleźć lokalizację, wyposażyć ją i objąć wsparciem potrzebujących ludzi.

Po sprostowaniu licznym wymogom formalnym, lokalowym, sprzętowym a czasem i ludzkim, a także przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego oraz dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. EFS udało się stworzyć bardzo dobrze wyposażone Centrum z wysokokwalifikowaną kadrą. Funkcjonuje ono nieprzerwanie od 2016 r. i do dnia dzisiejszego wsparcia w formule integracji społeczno- zawodowej uzyskało ponad 60 osób oraz 28 osób z ich najbliższego otoczenia.

Wsparcie dedykowane jest każdej niepracującej osobie w wieku produkcyjnym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, potrzebuje uzupełnienia kompetencji zawodowych oraz wsparcia społecznego.  Z instruktorem zawodu może podjąć wyzwanie nauki i praktyki nowych umiejętności na utworzonych stanowiskach w obszarze gospodarczym, komunalnym czy remontowym. Z pracownikiem socjalnym może popracować nad uregulowaniem wszelkich życiowych zawirowań.

Dodatkowo, każda kwalifikująca się osoba ma możliwość przystąpienia do projektu w ramach dofinansowania z EFS, zyskującym tym samym możliwość pracy ze specjalistami z obszaru doradztwa zawodowego, terapii grupowej, warsztatów rozwoju osobistego czy uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Bez względu na źródło finansowania CIS Rzepin czy faktu realizacji projektu, jego uczestnicy zawsze są gotowi do niesienia pomocy społeczności lokalnej, wspierają imprezy integracyjne, pomagają przy skutkach niepogody, dają przykład młodemu pokoleniu jak aktywnie można i trzeba zaistnieć w przestrzeni gminy Rzepin, utożsamiać się z nią i efektownie przyczyniać się do jej rozwoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom wspierającym funkcjonowanie CIS „Rozwój” w Rzepinie.

Stowarzyszenie „Rozwój”

Centrum Integracji Społecznej „ Rozwój” w Rzepinie

ul. H. Sienkiewicza 20

tel. 516 148 606

Więcej zdjęć znajduje się w galerii kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz