Program Korpus Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu

Program Korpus Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu na wybór Partnera Programu na terenie woj. lubuskiego.

Zapraszamy do dołączenia do grona 15 Partnerów Regionalnych zapalonych do szerzenia idei wolontariatu długoterminowego w Polsce!

Szukamy 1 Partnera do prowadzenia i realizowania działań w ramach Korpusu Solidarności na terenie woj. lubuskiego.
Uwaga! Wnioski w konkursie mogą również składać organizacje z województw ościennych – czyli bezpośrednio sąsiadujących z woj. lubuskim.


Konkurs trwa od 30 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. “Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Więcej informacji kliknij TUTAJ