Szkolenie dla Przedsiębiorstw Społecznych LOWES

W dniu 20.11.2019 r. Odbyło się Szkolenie dla Przedsiębiorstw Społecznych.

Głównymi tematami szkolenia były:

Zasad rozliczania dotacji z LOWES. Zmiany w ordynacji podatkowej. Prewencja rentowa i program dofinansowania płatników składek ZUS. Korzyści finansowe płynące z  zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Omówiono również możliwość otrzymania preferencyjnych pożyczek adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej. Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, wspartych przez LOWES bezzwrotną dotacją na utworzenie nowych miejsc pracy.

Dodaj komentarz